I samband därmed sände SL en skrivelse till arbetsmiljöverket som hemligstämplades.

— Vi vet inte varför eller vad skrivelsen innehåller, säger man på Kommunal sektion 34. Nu går vi vidare med kontanthanteringen. Det gäller vår säkerhet
och arbetsmiljö.