Lönetillägg kan vara en modell för att kompensera dålig arbetsmiljö. Men ofta är det mycket bättre att arbeta med att höja lönen ”mer permanent”, vanligen genom att försöka förändra schemakonstruktionen. Det får aldrig vara så att vi inte ser över vad som går att göra, utan nöjer oss med att godkänna dålig miljö mot pengar.

Det finns säkert goda exempel i landet som kan underlätta för er att hitta er modell och er sektion kan säkert hjälpa till att hitta de goda exemplen.