Din sektion kan redovisa för dig vilka kriterier som ska gälla för högre lön och som man kommit överens med arbetsgivaren om. Några av kriterier som bör vara med är formell utbildning, tidigare erfarenhet och givetvis om du fått högre kompetens genom att gå någon utbildning som har betydelse för arbetet. Verksamhetens innehåll är också viktigt, eftersom samma yrkestitel kan innehålla olika funktioner. Man ska också göra en bedömning av dig som person, men det är vanligt att ”det personliga” står för en liten del av den totala lönen.