När natten seglar

styr resan till gryningens

magiska timmar.