För säsongsanställda regleras semestern ekonomiskt genom semesterersättningen, som enligt lagen är 12 procent på intjänad lön.

Huvudregeln är att alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar och semesterlönen utgör 12 procent av arbetstagarens förfallna lön under intjänandeåret. Utbetalning ska ske senast en månad efter anställningens upphörande.

Ta kontakt med det lokala facket om vad som gäller i just ditt fall, vilket avtal som är tillämpligt med mera.