Man beskär kärnfrukter (äpple, päron) och stenfrukter (körsbär, plommon) likadant fram till tredje eller fjärde säsongen. Under denna tid skapar man framtiden för träden och väljer ut de grenar som ska bli huvudgrenarna och ge träden sin karaktär. Sedan brukar man upphöra att beskära stenfrukterna så att de får leva ett friare liv.

Men allt har sina undantag och jag har sett fantastiskt vackra Viktoriaplommon som beskurits varje år.

Man undviker beskärning av stenfrukter för att de inte har samma förmåga att skjuta nya skott som kärnfrukterna. Förmågan att ”läka” skador är också begränsad.
Men vill du beskära plommonträden ska det ske i juli-september när de ännu har aktivitet, som påskyndar eventuella läkningsprocesser.

Stora ingrepp som att ta bort eller kraftigt korta in gamla, tjocka grenar brukar göra mer skada än nytta. Lättare beskärning och viss urgallring kan du utan vidare göra för att få ett luftigare och mindre yvigt träd.