Du har fått rätt råd om att klippa ner dina plantor vid planteringen. De kommer då att börja skjuta nya skott från markytan och på sikt skapa en tät vacker häck. Ska den sedan vara friväxande kan du låta den vara. Annars måste du forma den varje år och då inte släppa upp den mer än ungefär två decimeter. Lagom avstånd är ungefär två-tre plantor per meter, beroende på deras storlek. Den vanligaste aronian som häckväxt är svartaronia, en vacker och användbar häckväxt som blir en till två meter hög.