Lars Leijonborg lovade att lyfta fram ”det andra” Sverige under valrörelsen. Med jobbgaranti för att människor inte ska fastna i bidrag och språkkrav för medborgarskap ska folkpartiet gå fram.

Han hävdade att det stora antalet förtidspensionärer beror på ”direktiv uppifrån” för att snygga till statistiken och för att pressa kostnaderna.

Det socialdemokratiska löftet om mentorer inom hemtjänsten som kom tidigare i veckan använde Lars Leijonborg för att håna Göran Persson och det Leijonborg menade var ett utslag av socialdemokraternas ”bidrag istället för arbete”:

— Göran Persson talade om människor slitna av arbete. Alltid när arbetarrörelsen talar om arbete handlar det om att det tar emot. Det är aldrig någon entusiastisk skildring. Det är bara elände, och elände och elände.

Ett löfte kom från Leijonborg. Assistensreformen kommer inte att ges upp. Han vände sig direkt till den grupp som hela veckan demonstrerat för rättigheterna i vid scenen i Almedalen:

— Ni kan lita på att vår solidaritet med er och er kamp för rättvisa villkor kommer vi inte att ge upp.

Skolfrågan ägnades stort utrymme under Lars Leijonborgs tal. Tidigare under dagen presenterade folkpartiet flera förslag för ”en skola i världsklass” under parollen ”leve pluggskolan”.

Längre skoldagar, fler läxor och ordningsbetyg samtidigt som skolk ska skrivas in i betyget och ge indraget studiebidrag.

Partiet vill också ge ämnet svenska en särställning, satsa stort på speciallärare samt införa en ”läsa-skriva-räkna-garanti”. Det sista betyder att elever som inte klarar målen i årskurs tre ska garanteras extra stöd och hjälp.

I Lars Leijonborgs egen sammanfattning av Almedalsveckan skröt han om den borgerliga alliansens uppgörelse om slopad fastighetsskatt samtidigt som han menade att ”vänstern slagit varandra i huvudet i regeringsfrågan”.