Skyddsombuden på arbetsplatserna ser till att arbetsmiljölagen efterlevs. Det är effektivt och ger frågorna status, menar konsult Marie Trollvik, som bland annat jobbat med lönefrågor hos JämO och i EU. Varför inte införa löneskyddsombud som ser till att jämställdhetslagen efterlevs är hennes fortsatta tankegång.

– Löneskyddsombuden på arbetsplatserna skulle se till att lönediskrimineringen försvinner. Ombuden skulle vara löneförhandlarna och inte ”jämställdhetsombud” får då skulle statusen sänkas.

Som kontrollerande organ skulle Marie Trollvik vilja se länsstyrelserna eftersom lönesättningen sker lokalt.

I botten till hennes förslag ligger att hon inte tycker att facken tar frågan på allvar:

– Jag tycker att facken hela tiden låter jämställdheten komma sist. De måste ta en helt annan roll, och den nya rollen för facken kunde vara löneskyddsombud, säger Marie Trollvik.

LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist ställer sig väldigt tveksam till förslaget:

– Det är inget särskilt bra förslag. Risken med ett särskilt ombud som ska hindra lönediskriminering är att det sköts av den personen och att man struntar i det för övrigt. Speciella ombud har sina fördelar men också nackdelar, de blir som en sidoorganisation och riskerar att inte komma med i det fackliga arbetet.

Ulla Lindqvist tycker också att det är ”orättvist” att säga att facket inte tar lönediskrimineringen på allvar. ”Det är en av de största frågorna inför nästa års avtalsrörelse”, säger hon.