Västerpartiets partiledare agiterade i Visby för en stor satsning på offentliga välfärdsjobb, i kommuner, landsting och stat.

– Offentliga sektorn ska bli motorn i samhällsekonomin, förklarar partiordförande Lars Ohly. Satsar vi på den kan vi bekämpa arbetslöshet mycket mer framgångsrikt.

Utbyggnaden ska inte bara ge fler jobb i offentlig sektor utan också, enligt honom, skapa en större marknad för privata företag.

– Utbyggd offentlig sektor gynnar också dem. Ett nytt äldreboende behöver exempelvis utrustas, nya möbler, det behövs mängder av varor och tjänster som i huvudsak produceras av privata företag.

De tvåhundra tusen nya välfärdsjobben har sedan länge toppat partiets lista över krav och löften inför höstens val. Men ingenstans i valmanifestet står hur lång tid det ska ta. Kommunalarbetaren frågade honom:

Tvåhundratusen nya jobb, när då? Om fyra år, om åtta år eller när du bli pensionär?

– Det gäller nästa mandat period (fram till 2008) svarar han, men lägger till:

– Men det är möjligt att inte alla kan skapas på så kort tid. Många ska utbildas. Man kan inte gå direkt från industrin och göra ett bra jobb som undersköterska eller förskollärare.

Varför just tvåhundratusen?

– Den siffran är inget vi tagit i luften. Vi har tittat på olika verksamheter, på nedskärningar som gjorts och behoven som finns, förklarar han.

Ohly räknar också med att det redan i år kommer att skapas trettontusen nya jobb inom kommunala sektorn.

Under den senaste valperioden har vänsterpartiet samverkat med socialdemokraterna och miljöpartiet kring den ekonomiska politiken. Man har fått kompromissa om pengarna till kommunala jobb, där man ofta önskat mer. Men den politik som man gjort upp om och står bakom har i slutändan bara resulterat i tvåtusen nya jobb (årsarbeten) i kommunerna. Det motsvarar bara hundradel av den storsatsning som v nu talar om.

Med den bakgrunden, hur trovärdig är du när du nu kräver tvåhundratusen?

– Många kommuner har haft svåra ekonomiska förhållanden. Men vårt arbete med att förstärka deras ekonomi har varit framgångsrikt, svarar han.

– Men många kommuner har inte vågat satsa långsiktigt på anställningar eftersom de varit osäkra på hur det blir i framtiden. Jag har till en del förståelse för det. Men är kritisk mot de politiker som börjat tala om skattesänkningar.

Enligt honom ser det ut som om den kommunala sektorn nu får ett stort ekonomiskt överskott på omkring 18 miljarder. Han kräver högre statliga tillskott inför höstens budgetförhandlingar.

– Får de det kan både kommuner och landsting börja anställa, säger Ohly.

Vad kostar tvåhundratusen nya välfärdsjobb? Har vi råd?

– Dagens arbetslöshet är inte gratis. Om satsningen på tvåhundratusen nya jobb ger hundratusen arbetslösa jobb beräknar vi att det kommer kostar 40-45 miljarder kronor. Och det är en bra investering.

I kalkylen har han inte räknat med de nya skatteinkomster som kommuner och stat får in när fler får jobb.

Miljöpartiets nya förslag om ett ekonomiskt bidrag till småbarnföräldrar som inte jobbar mer än 75 procent får tummen ner från Lars Ohly. Det ser ut att bli en ny fråga som kan ställa till svårigheter för fortsatt samarbetet s, v och mp. I denna fråga utesluter Ohly alla kompromisser.

– Vi och miljöpartiet har helt olika uppfattningar. De kommer inte att få igenom sitt förslag. Jag är övertygad om att inte heller socialdemokraterna kommer att medverka till något liknande.

– Vi kommer inte att medverka till att något liknande förslag genomförs, lovar han.