Centerpartiet har redan som en del av den borgerliga alliansen föreslagit arbetskraftsinvandring för dem som har ordnat ett jobb i Sverige. Under Almedalsveckan förde centern också fram ett eget förslag om ett ”green card-system”, liknande dem som finns i USA och Canada.

”Green carden” ska dock inte lottas ut, utan det handlar om att en kvot av personer ges uppehållstillstånd efter en bedömning av hur lätt de skulle ha att snabbt hitta ett arbete och ”finna sig till rätta” i Sverige. Ålder, utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper ska spela in och kvoten ska vara 20 000 ”green cards” per år. De ska vara tidsbegränsade och sökas från hemlandet.

Frågan om vilka som egentligen skulle komma ifråga fick bara luddiga svar:

– Det ska vara normalt skötsamma personer som vill pröva lyckan här, sa centerpartiets Lena Ek.

Tidigare i veckan diskuterade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och svenskt Näringslivs Urban Bäckström arbetskraftsinvandring. Båda var överens om att det kommer att behövas – på grund av Sveriges åldrande befolkning. Urban Bäckström ville inte ge klara besked om arbetskraftsinvandringen ska vara fri eller reglerad. Men helt klart var att han inte vill att den ska styras från ams.

Wanja Lundby-Wedin poängterade att det finns en tradition att arbetsmarknadens parter är överens när det gäller arbetskraftsinvandring:

– Jag vill att vi som parter ska bestämma i vilka branscher det finns en arbetskraftsbrist. Arbetskraftsinvandringen måste regleras. Vi vill inte ha en situation där människor kommer hit och blir en sorts andra klassens medborgare i Sverige.

Just nu pågår en statlig utredning om arbetskraftsinvandring som leds av Lena Hjelm-Wallén. Enligt vad som läckt ut från utredningen verkar det som den kommer att förespråka arbetskraftsinvandring i yrken där det saknas arbetskraft.