Nu är han ekonom hos danska LO. Tidigare har han arbetat i Sverige i flera år och försöker därför hänga med i den politiska debatten i vårt land.

En av dem som gör honom förvirrad är Maud Olofsson.

– Danmarks flexicurity låter som ljuv musik i mina öron, säger hon.

Men de som vill införa danska flexicurity också i Sverige vet sällan vad de pratar om, menar han.

– I Sverige finns LAS, lagen om anställningsskydd. I Danmark har vi motsvarande regler i våra kollektivavtal. Likheten är större än skillnaderna mellan våra länder, säger Ib Maltensen.

Ändå är det så att en anställd i Danmark kan få lämna sitt arbete inom en vecka medan uppsägningstiden kan vara upp till sex månader i Sverige. I Danmark finns istället förmånligare a-kasseregler.

– Vi har ingen karensdag. Det har ni i den svenska a-kassan. Vi får 90 procent av lönen i ersättning i fyra år, i Sverige får ni som mest 80 procent och då bara under de första 100 dagarnas arbetslöshet, säger Ib Maltensen.

Att fler byter jobb i Danmark än i Sverige förklarar han med att det måste finnas lediga jobb att byta till, de är fler i Danmark än i Sverige. Arbetslösheten är lägre i Danmark men det beror enligt honom inte på hur reglerna för anställningstrygghet ser ut.

– Vi har haft både hög och låg arbetslöshet i Danmark med precis samma regler. Den låga arbetslösheten hos oss beror på vår näringspolitik och på högkonjunkturen i vår ekonomi, säger Ib Maltensen.

Svenskt Näringsliv vill införa den danska flexicurity-modellen i Sverige.

Maud Olofsson vill bara ha halva modellen i Sverige. Centern tycker att det ska bli lättare att avskeda, i synnerhet ungdomar. Men inte som i Danmark till priset av förmånligare a-kasseregler.

Tillsammans med de andra borgerliga partierna i Alliansen föreslår centern sämre och dyrare a-kassa för att stimulera människor att arbeta istället för att leva på bidrag.

– Det ska löna sig att arbeta. Därför är det bättre att sänka a-kasseersättningen än att höja den till de villkor som gäller i Danmark, säger Maud Olofsson.

Men detta är inte flexicurity, som hon hyllar i Danmark.

– Det är väl inte så konstigt att vi inspireras av vad som sker i andra länder och då plockar russinen ur kakan. Vi inom Alliansen tror på vår modell, säger Maud Olofsson.