Teknikföretagen presenterade under Almedalsveckan en rapport om den tyska metallindustrin där det är möjligt för fack och arbetsgivare på krisföretag att göra undantag för kollektivavtal.
Det har lett till lönesänkningar och längre arbetstid på dessa företag. I gengäld lovar dessa företag att inte säga upp anställda, vilket i ett fall orsakade en stor svekdebatt när ett storföretag ändå gick i konkurs och alla anställda blev arbetslösa.

Teknikföretagen vill gå ett steg längre i Sverige. De vill kunna ställa hela kollektivavtalet åt sidan, vilket de fackliga organisationerna benhårt motsätter sig. Hotet om arbetslöshet är inget argument för att gå med på sämre villkor menar exempelvis IF Metalls avtalssekreterare Anders Tideman. LO tycker att det till och med är bra att krisföretag ibland slås ut.

– Svensk fackföreningsrörelse har alltid varit för strukturrationaliseringar. Det har inneburit högre tillväxt och högre löner. För att klara detta har vi byggt upp våra a-kassor som gör att de som blir arbetslösa klarar omställningen tills de hittar nya jobb, säger Anders Tideman.

Karl Olof Stenqvist menar att detta inte längre fungerar. Det finns inga nya jobb att gå till om inte industrin kan överleva i den globala konkurrensen. Tvärtom är det så att industrisysselsättningen stadigt minskar, och då minskar skatteintäkterna som ska betala den offentliga sektorn.

Han tycker inte heller att svensk fackföreningsrörelse ska säga nej till låglönejobb.

– Svenskar är lika lite som tyskar övermänniskor som bara kan syssla med utvecklade och avancerade arbetsuppgifter som kräver hög utbildning och ger hög lön för att överlåta låglönejobb på andra, säger han.

Karl Olof Stenqvist varnar för att nästa lågkonjunktur kommer att slå ut stora delar av industrin i Europa och USA om de inte har förberett sig att möta konkurrensen från låglöneländerna.

– Det kommer att bli rena blodbadet om vi ingenting gör och fackföreningsrörelsen bara säger nej. Vårt förslag är ju till för att rädda kollektivavtalen på sikt. De ska vara normen, men det måste finnas en ventil i dem som gör att krisföretag klarar sig, säger han.

Karl Olov Stenqvist håller samtidigt med om att möjligheten till undantag kan leda till att kollektivavtalen minskar i värde och betydelse. Engagemanget från både fack och arbetsgivare för avtalen kan minska om företag och klubbar vet att det är de lokala förhandlingarna som avgör löner och andra arbetsvillkor.

– Det kan stämma. Men du kan ju också vända på det och säga att jag då hellre skriver på ett alldeles för dyrt avtal för att undvika fackliga konflikter. Finns möjligheten att ställa avtalet åt sidan är det inte värt kostnaden att strida för mycket om innehållet i det, säger Karl Olof Stenqvist.