Som ett led i att stärka jobblinjen föreslår Alliansen att a-kassan sänks med cirka 1000-2000 kronor i månaden. Den föreslår samtidigt att det blir dyrare att vara med i kassan då avgiften höjs och avdragsrätten slopas.

Kommunals a-kassa har räknat fram följande exempel:

Vid månadslön på 20 000 kronor:

Med nuvarande regler är a-kasseersättningen:

Första 100 dagarna: 16 000

Efter 200 dagar: 14 960

Efter 300 dagar: 16 000

Med socialdemokraternas förslag:

16 000, 16 000, resp 16 000 kronor

Med alliansens förslag:

14 960, 14 000 resp 13 000 kronor

Vid månadslön på 15 000 kronor:

Med nuvarande regler är a-kasseersättningen:

Första 100 dagarna: 12 000

Efter 200 dagar: 12 000

Efter 300 dagar: 12 000

Med socialdemokraternas förslag:

12 000, 12 000, resp 12 000 kronor

Med alliansens förslag:

12 000, 10 500 resp 9 750 kronor

Alliansen vill sänka taket de 100 första dagarna från dagens 730 kronor per dag till 680 kronor per dag. Efter 200 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent av den tidigare lönen. Efter 300 dagar med a-kassa försvinner rätten till ersättning.

Den arbetslöse kan då välja att inte få någon ersättning alls eller att gå in i Alliansens jobbgaranti med en ersättning på 65 procent av sin tidigare lön. Den ersättningen försvinner om den arbetslöse säger nej till ett lämpligt jobberbjudande som ger en lön på 80 procent av jobbgarantins 65 procent.

Den som tjänar 15 000 kronor i månaden får alltså efter 300 dagar i jobbgarantin 9 750 kronor i ersättning. Kravet är att den arbetslöse accepterar att ta ett jobb som ger 7 800 kronor i lön, alltså nära hälften av lönen innan arbetslösheten.

Om den arbetslöse accepterar jobbet för 7 800 kronor och sedan blir arbetslös räknas a-kasseersättningen då på den lönen och ersättningen blir ännu mindre.

I en gemensam motion i riksdagen skriver Alliansens partier att denna nedåtgående lönespiral på sikt leder till sämre löneutveckling för dem som har jobb och måste konkurrera med de arbetslösa.

Christina Zedell förklarade vid seminariet att förslaget är en attack mot det system som arbetarrörelsen har byggt upp under mer än 100 år.

Hon påminde om det fackliga löftet som då gavs när fackförbunden bildades, att i solidaritet med varandra inte gå med på att ta arbete under de löner som yrkeskåren krävde eller fått inskrivet i avtalen.

För att klara detta krav bildades a-kassorna för att i solidaritet stötta de arbetslösa att överleva utan bryta mot det fackliga löftet.

– Alliansens förslag bygger på en helt annan ideologi. Vi får respektera att de har en annan människosyn men vi bör kräva att de är öppna om detta, sa Christina Zedell.

Socialdemokraterna vill höja den högsta dagpenningen upp till 912 kronor. Partiet vill att 80-procentregeln ska fortsätta att gälla och att på sikt höja den så att det blir samma inkomsttak som det är i sjuk-eller föräldraförsäkringen.

Anita Lundberg, biträdande föreståndare för Kommunals a-kassa, sa vid seminariet att kassan kräver att nuvarande inträdeskrav för medlemskap i a-kassan slopas. De är för krångliga och svåra för ungdomar som är på väg in i arbetslivet att uppfylla.

– Det är också viktigt att taket för högsta ersättning höjs. I dag är det nästan hälften av alla dem i landet som får a-kassa som på grund av nuvarande tak inte får 80 procent i ersättning. Det drabbar ungefär 10 000 arbetslösa kommunalare varje månad, sa hon.