Västra Götalandsregionen köper textilvaror för 20 miljoner kr varje år av sju företag. Kommunalarbetaren har granskat varifrån varorna köps, och om företagen i sin tur ställer etiska krav i sina kontrakt.
Landstingets miljö- och kvalitetskrav är höga, men det enda etiska krav som ställs är att barnarbete inte får förekomma i produktionen.

En enda av sju leverantörer har en etisk uppförandekod i sina kontrakt, men koden är hemlig.
(En etisk uppförandekod brukar innehålla krav på anständiga arbetsvillkor och rättigheter.)
Ingen anlitar något oberoende organ som kontrollerar hur förhållandena är i de fabriker som de handlar med.

När Kommunalarbetaren försöker ta reda på var textilvarorna har tillverkats vill få leverantörer uppge vem de handlar med.
Några köper material från europeiska företag som i sin tur handlar i Asien. Några har egna fabriker. Leverantörerna kan dölja av vem de köper varorna, eftersom upphandlaren inte ställt krav på öppenhet.

Kerstin Carlsson är undersköterska och huvudskyddsombud i Kommunals sektion på Sahlgrenska sjukhuset. Hon tvekar inte:
– Det är självklart att vi i sjukvården inte ska köpa textil från fabriker där arbetare utnyttjas, och där de inte kan bilda en fackförening.
– Jag hoppas att det inte är så, och tycker absolut att vi ska ställa de kraven när landstinget gör sina upphandlingar.

Kjell Andersson (s) är ordförande i Servicenämnden i Västra Götalandsregionen, som ansvarar för regionens upphandling.
– Vi kommer att ställa högre krav i den kommande textilupphandlingen, sociala krav och krav på öppenhet så att det går att kontrollera förhållandena, helst i alla led i produktionen. Det går inte idag, som Kommunalarbetarens undersökning visat. Vi vill ligga i framkant, vi ska inte bidra till att människor utnyttjas.
2004 gjordes senaste upphandlingen, kontrakten går ut 2007.

Lagen hindrar inte etiska krav

Det går att följa lagen om offentlig upphandling, och förena det med etiska krav. Ett exempel är FMV, Försvarets materielverk.
FMV sluter närmare 4 000 kontrakt och handlar för ca 18 miljarder kr varje år.
FMV kräver bland annat att klädleverantörerna ska:
●följa nationella lagar om arbetsrätt och arbetsvillkor, minimum är  ILO:s konventioner.
●tillåta inspektioner och se till att riktiga uppgifter om  anställningsförhållanden mm finns.
●se till att ingen straffas som följer avtalet och som lämnar ut information om hur avtalet följs. Kommuner som börjat arbeta med frågan: Lund, Stockholm, Mariestad, Örebro, Borås.
Utomlands: Maine i USA, Umbra i Italien, 51 kommuner i Belgien.