Klas Eklund, chefsekonom hos SE-banken, var en av talarna vid moderaternas seminarium i Visby om den svenska modellen.
Hans recept för fler jobb är att se till att det lönar sig bättre att arbete än att leva på bidrag.

Han vill sänka ersättningen till arbetslösa, sjuka och förtidspensionerade. Klas Eklund föreslår att det ska bli lättare att anställa och avskeda. För att få fler nya företag vill han satsa på tjänstesektorn, på den offentliga sektorns bekostnad.

För att stimulera tjänstesektorn och klara konkurrensen från låglöneländer föreslår han att de lägsta lönerna i avtalen sänks.

I dag kan lägsta lön i LO-avtalen vara 75 kronor i timmen, Hur mycket lägsta lönen ska sänkas vill han inte säga, det tycker han att fack och arbetsgivare ska komma överens om.

För att stimulera fler att utbilda sig vill han se ökade löneklyftor som gynnar dem som har satsat på studier.

Partiledarna för centern, kristdemokraterna och folkpartiet gav vid seminariet sitt stöd för hans recept. Moderaternas Fredrik Reinfeldt var mer försiktig. Stora delar av det Klas Eklund föreslår finns redan med i Alliansens program. Men moderaterna säger som enda borgerliga parti nej till att det ska bli lättare att avskeda.

– Vi vill inte heller ha statligt beslutade minimilöner. Vi vill ha kvar den svenska modellen där lönerna bestäms i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare, säger Fredrik Reinfeldt.

Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, förklarade i går att arbetsgivarna är beredda att kräva statligt beslutade minimilöner och att lagen om anställningsskydd, förtroendemannalagen och medbestämmandelagen ska rivas upp.

Fredrik Reinfeldt säger nej även till detta.

– Det är inte vår politik. Vi har gjort vårt val och vill behålla den svenska modellen. Moderaterna vill inte ta bort tryggheten utan ta fram morötter och sänka trösklar för att få fler i arbete, säger han.
En del av dessa morötter är att sänka a-kassan och ersättningen till sjuka och förtidspensionerade. Alliansen har gemensamma förslag om detta.

Nu har Alliansen också lovat att frysa och senare ta bort fastighetsskatten. Hur detta ska klaras i statsbudgeten vet de borgerliga partierna ännu inte.

– Men det är inte aktuellt att sänka a-kassan och ersättningen till de sjuka och förtidspensionerade ännu mer för att betala detta, försäkrar Fredrik Reinfeldt.

Miljöpartiets Peter Eriksson har gett sitt stöd för Alliansen förslag om fastighetsskatten. Fredrik Reinfeldt kan i sin tur diskutera miljöpartiets förslag om en lättversion av vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar som deltidsarbetar.

– Miljöpartiets förslag har likheter med de förslag som finns hos Alliansen. Vi kan därför diskutera miljöpartiets förslag. Det viktiga för mig är att det inte motverkar vårt mål om att gynna jobblinjen eller vårt partis förslag om en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen, säger Fredrik Reinfeldt.