Förslaget om en lag om företagshälsovård diskuteras bland fack och arbetsgivare. Arbetslivsminister Hans Karlsson vill att de kommer överens i kollektivavtal om hur företagshälsovården ska se ut och vad den ska innehålla. Han är då också öppen för att diskutera vad staten kan bidra med ekonomiskt eller på annat sätt för att företagshälsovården ska bli av.

Men hur lagen ska se ut beror också på kommande förhandlingar med samarbetspartierna.

Vänsterpartiet är delat, i partiet finns de som vill ha en lag om obligatorisk företagshälsovård och de som vill att det regleras frivilligt i kollektivavtal. En kompromiss i partiet kan vara att pröva avtalsvägen i tre år för att sedan utvärdera den.

Miljöpartiet är också inne på en försöksperiod på högst tre år.

Frågan är om socialdemokraterna går med på att avtalsvägen ska vara på prov.

– Jag vill inte ha en lag om obligatorisk företagshälsovård, säger Hans Karlsson.

Både vänsterpartiet och miljöpartiet är tveksamma till att företagshälsovården ska ta över sjukvård och hälsovård från landstingets primärvård.

– Jag tror mer på samverkansavtal mellan företagshälsovården och landstingen, säger Ingrid Burman som är riksdagsledamot för vänsterpartiet.

Men Hans Karlsson vill inte nu sätta gränser för vad företagshälsovården ska innehålla.

– Det får fack och arbetsgivare göra, säger han.

När företagshälsovården diskuterades under Almedalsveckan lovade moderaternas riksdagsledamot Cristina Husmark Pehrsson att om Alliansen vinner valet så kommer den att införa en lag om företagshälsovård som också tillåter att den bedriver sjuk- och hälsovård.

De borgerliga partierna är dock ännu inte överens om vad en sådan lag ska innehålla.