– Det är bättre att förbättra arbetsorganisationen då att de äldre kan fortsätta arbeta med vården och omsorgen, säger Almegas ordförande Håkan Bryngelson.

Almegas ordförande tror att förslaget kräver ökat skattetryck.
– Vi kan inte ha ett system där de som arbetar tvingas försörja allt fler som inte själva arbetar, säger han.

Håkan Bryngelson menar att de privata företagen aldrig skulle ha råd att ha äldre arbetskraft anställd som inte orkar eller klarar av att arbeta längre.

– Våra företag har insett att det krävs bättre arbetsorganisation så att inte personalen slits ut i förtid. Det blir för dyrt med sjuklön och rehabinsatser. Därför börjar allt fler att se över den slimmade organisationen där allt färre tvingas göra allt mer på allt kortare tid. Det borde den offentliga sektorn också göra, säger han.

Kommunals ordförande Ylva Thörn håller inte alls med. Hon tycker mentorskapet är viktigt, dels som kompetenshöjning för både äldre och yngre arbetskraft, dels för att äldre ska orka fortsätta arbeta fram till pensionsåldern.

– Jag tycker inte att Almegas företag är bättre arbetsgivare än den offentliga sektorn för äldre och utsliten arbetskraft. Undersökningar visar att privata företag är minst lika dåliga på rehabilitering som offentliga sektorn, säger hon.