Almega och tjänstemanna facken SIF och HTF har i en TEMO-undersökning frågat personer i tjänsteföretag hur de ser på trygghet och rörlighet på arbetsmarknaden.

De allra flesta tycker att lagen om anställningsskydd är mycket viktig. Samtidigt kan sju av tio i undersökningen tänka sig att pröva den danska modellen utan anställningstrygghet men med förmånliga a-kassevillkor i väntan på nytt arbete.

Jonas Milton tror dock inte på att kopiera den danska modellen.

– Jag tror mer på att utveckla den svenska modellen där fack och arbetsgivare försöker hitta en lösning för ökad rörlighet som passar vår tradition, Vi måste försöka hitta en modell som göra att anställda vågar söka annat jobb om de inte trivs. I dag stannar de kvar och blir sjukskrivna istället.

Jonas Milton vill inte säga att rörligheten är för liten inom tjänsteföretagen.

– Inom städbranschen är den 22 procent. Det är för högt, säger han.