LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin mötte svenskt Näringslivs dito Urban Bäckström i en duell under Almedalsveckan. Bäckström förvånade med ett utspel om hur Svenskt Näringsliv lägger upp strategierna inför utslaget i Vaxholmskonflikten.

– Blir inte utslaget som vi vill är det två möjligheter som återstår. Det ena är en allmängiltigförklaring av de avtal vi har i Sverige. Det andra är minimilöner. Det finns för- och nackdelar med båda två. Det kan finnas ett tredje alternativ men vi är inte färdiga med diskussionerna om vad som skulle vara bäst, sa Urban Bäckström.

Vilka för- och nackdelar han och Svenskt Näringsliv ser med allmängiltiga avtal respektive minimilöner ville han dock inte svara på.

Wanja Lundby-Wedin var upprörd över Bäckströms utspel.

– Jag blev verkligen förvånad. En lagstiftning om minimilöner innebär att vi får ett systemskifte på svensk arbetsmarknad. Vårt system bygger på fria parter där staten håller sig borta från inblandning. Vi måste ta på allvar att han säger så här och verkligen ta en diskussion om de överväger minimilöner, sa Wanja Lundby-Wedin efter seminariet.