Göran Persson talade om mentorskap inom hemtjänsten, som ska göra det möjligt för personal över 58 år att arbeta vidare fram till sin pension samtidigt som de för över yrkeskunskap till de yngre.

Löftet han gav innehöll pengar för knappt 1500 personer att bli mentorer, vilket betyder att enbart fem personer får möjligheten i en kommun av Katrineholms storlek.
– Jag skulle önska ett mer samlat grepp – en mer rejäl satsning. Och jag hoppas att det kommer i socialdemokraternas valmanifest, säger Ylva Thörn som kommentar till det socialdemokratiska löftet.

Den modell hon förespråkar går ut på att förtidsanställa de som kommer ut från omvårdnadsprogrammet. Till mentorer ska de få äldre kolleger eller anställda som varit sjukskrivna och behöver återrehabiliteras i sina jobb.