För 30 år sedan handlade relationsproblemen ofta om kvinnans frigörelse och arbetsfördelningen i hemmet. De frågorna må vara aktuella även nu:

— Men de är mera sällan skäl för att bryta upp en relation, säger Laila Cullin.

Det hon ser idag är hur samhället och världen invaderar och stör parrelationen på ett nytt sätt. Vi är aldrig fria från möjligheten att omvärlden tränger sig in via TV, video, mobiltelefoner, internet, tidningar.

— Vi måste bli medvetna om hur det här påverkar oss. Ibland borde vi kunna stänga av stimuli i stället för att låta dem överskölja oss, säger Laila Cullin.

Hon ser ett ökande behov av att söka expertis för olika problem när man borde söka svaret hos sig själv.

Alla goda råd om hur man ska bli en bra mamma och underbar älskarinna gör att de egna känslorna för vad som är bra suddas ut:

— För trettio år sedan när kvinnor gjorde revolt kunde man ändå göra mer efter eget huvud. All påverkan utifrån gör nu att vi inte vågar tro på oss själva, säger Laila Cullin.

Det finns några problem som är särskilt vanliga hos familjerådgivaren och som det är angeläget att börja prata om, anser hon. De presenteras i texten nedan.

Hon har inga generella råd till lösningar utan vill väcka debatt och få människor att fundera på vilket samhälle vi vill ha.

I en bra parrelation ska helst flera behov tillfredsställas:

1. Det psykiska. Man bör ha en dialog som gör att båda känner sig bekräftade.

2. Det kroppsliga. Sex och/eller ömsint fysisk kontakt.

3. Det sociala, att göra saker tillsammans.

— Om inget av detta blir tillfredsställt ska man fråga sig varför man lever tillsammans, säger Laila Cullin.

Om man inte kan få alla behov mättade av en partner kan man förstås få det psykiska från en väninna, det sociala på jobbet och det sexuella från en älskare. Det är upp till var och en.

Men längtan efter gemenskap och en nära relation med en enda sitter djupt, enligt Laila Cullins erfarenhet. Att singelliv är socialt accepterat innebär inte att kärnfamiljen har spelat ut sin roll.

6 problem i moderna relationer

1 Arbetslivets krav påverkar relationen.

Förhållandena på arbetsmarknaden har flyttat in i Laila Cullins samtalsrum. Förr pratade man om bristande jämställdhet hemma. Nu handlar samtalet oftare om oregelbundna arbetstider, arbetslöshet och tuffa krav på jobbet. Krav som individen ställer på sig själv eller upplever att arbetsgivaren ställer.

2 Tiden räcker inte till allt man tycker att man borde göra.

Laila Cullin anser att många har orealistiska krav på vad tiden ska räcka till: förutom heltid för båda och olika aktiviteter för barnen, gym flera gånger i veckan och ölkvällar med kompisarna.

Visst är det viktigt med umgänge och träning. Samtidigt är det något som stjäl tid från relationen, påpekar Laila Cullin.

En del av den tiden kunde också användas till att bara vila och hitta en inre balans.

3 Par har svårare att fatta beslut om att skaffa barn.

— Jag tror det beror på att man har så stora valmöjligheter idag och inga förebilder för hur man ska göra, säger Laila Cullin.

Förr gick livet efter en viss mall. I jämförelse med för 20-30 år sedan har vi mycket ”input” som oroar och stör.

— Vi översköljs av lockelse men också av skrämsel. Det går inte en dag utan att vi varnas för något. Det kan spela in när man inte vågar bli förälder, tror Laila Cullin.

Valet kan stå mellan att göra en långresa eller skaffa barn.

En del, kanske särskilt kvinnor, tror inte att de duger till föräldrar.

Det händer att osäkra slutar med preventivmedel och låter slumpen avgöra. När kvinnan blir gravid är det inte ovanligt att mannen får panik: ”luckan har slagit igen”.

4 Syskonrelation i stället för kärleksrelation.

Paren säger att det går bra att dela på arbetet hemma, de är bra kompisar men har inget sex. Även par som är ganska nöjda är bekymrade över detta för de har läst i tidningarna att sex ska man ha.

I andra relationer vill den ena ha sex, den andra inte. Förr var det kvinnan som inte ville. Idag är det vanligare att mannen uttrycker sexuell olust.

Även här spelar stressen in. Han orkar inte ha sex, jobbet kanske tar all kraft.

5 Svårt att samarbeta kring barnet vid tidig skilsmässa.

Ganska många män är otrogna under graviditeten och barnets första år. Det är inget nytt. Men numera är det självklart att pappor tar del av barnets skötsel.
Att samarbeta kring barnet när kvinnan känner sig bedragen kan vara svårt.

— När pappan ska träffa barnet måste kanske mamman vara med på grund av amningen, säger Laila Cullin.

Förr var det inte ovanligt att papporna flydde, de trodde att det var bäst för barnen.

— Pappor idag är väldigt medvetna om sin rätt till barnen, säger Laila Cullin.

Hon tycker att man ibland talar för mycket om föräldrars rätt och vill återföra diskussionen till barnens rätt till sina föräldrar.

6 Föräldrar är osäkra på sin föräldraroll.

— Det känns som om människor har blivit mer hjälpsökande i hur de ska vara som föräldrar. Tidigare var det mer självklart, säger Laila Cullin.

Exempelvis visar de större vånda än förr när det gäller att berätta för barnen att de ska skiljas.

Till familjerådgivningen kommer också föräldrar med sina vuxna barn, berättar Laila Cullin:

— Det är barn som inte fått vara barn. De har tvingats inta en föräldraroll i förhållande till sina föräldrar och tar igen detta genom att hamna i kris.

Hon ser en tendens i vårt samhälle att sudda ut gränsen mellan barn och vuxna. Man klär och sminkar barnen som vuxna
.
De vuxna i sin tur anammar tonåringens livsstil: går på samma fester och skaffar nya partner.

Den nya vilsenheten hos föräldrar är något hon tycker forskningen borde titta på.

4 råd som räddar relationen

1 Vänta med alla stora beslut, som att flytta ihop och skaffa barn, tills förälskelsestadiet är över.

2 Blanda inte in eventuella barn under den första förälskelsen. De kan känna sig väldigt utanför då.

3 Se till att behålla en egen sfär. Undvik att bli för
beroende av varandra.

4 Ta parrelationen på allvar
genom att avsätta egen tid
för den.