Jag har fått friår!

Vilken LYCKA!

Vill hela världen i famnen trycka.

Tänk ,jag får göra det jag vill.

Får ett litet bidrag därtill!

Nu skall jag skriva om livet förr.

Glänta lite på minnets dörr.