I dag lämnade Elektrikerförbundet och Byggnads sitt svar till EG-domstolen om Vaxholm-fallet. Svaret presenterades vid en presskonferens där LO:s förste vice ordförande Erland Olauson deltog.

Han sa att EG-rätten mycket tydligt visar att fackens konflikträtt är en nationell fråga som EU inte ska lägga sig i.

– Konflikträtten är en grundläggande demokratisk nationell rättighet som inte ska underordnas EU:s inre marknad, säger Erland Olauson.

EG-kommissionen kommer fram till samma sak i sitt yttrande. Själva yttrandet är inte känt men Margot Wallström, kommissionens vice ordförande, säger att kommissionens svar bygger på att det är den svenska arbetsdomstolen och inte EG-domstolen som ska avgöra om svensk arbetsrätt strider mot EG-rätten.

Den svenska regeringen anser inte heller att EG-domstolen har mandat att pröva om den svenska arbetsrätten stämmer överens med EG-rätten.

LO menar liksom den svenska regeringen att om EG-domstolen ändå väljer att pröva den svenska arbetsrätten så finns det inte några motsättningar mellan den och EG-rätten.

EG-kommissionen kommer fram till samma slutsats. Flera medlemsländer i EU är också på väg att uttala stöd för denna linje.

Erland Olauson säger att om det blir en borgerlig regering i Sverige i höst kan den inte ändra Sveriges svar till domstolen. Det är nu som svaret lämnas. Det kan bara kompletteras, inte ändras.

– EG-domstolens regler tillåter inte att en borgerlig regering senare lämnar ett nytt svar för att den har en annan uppfattning.

– Om en borgerlig regering vill ändra den svenska arbetsrätten får den ta ansvar för detta på egen hand. Den ska inte hoppas på någon hjälp från EG-domstolen för denna sak, säger han.

Tidigast någon gång nästa år kommer svaret från EG-domstolen.
Svenskt Näringsliv betalar de juridiska kostnaderna för det lettiska bolag som sattes i blockad i Vaxholm för att det vägrade att teckna ett svenskt kollektivavtal. Arbetsgivareorganisationen hoppas att EG-domstolen ska underkänna den svenska modellen.

Kent Brorsson, Svenskt Näringslivs arbetsrättsexpert, tycker att Elektrikerna och Byggnads är desperata som nu försöker få EG-domstolen att inte pröva fallet.

– Det är den svenska arbetsdomstolen som har bett EG-domstolen att avgöra två oklara EG-rättsliga frågor som aktualiseras i Vaxholmfallet. Därmed är ramen för EG-domstolens prövning given. Det kan de svenska facken inte ändra på även om man uppenbarligen önskar det, säger han.