Kommuner och landsting:

• Vem som helst kan få ut handlingar och uppgifter, som inte är sekretessbelagda.

• Anställda har rätt att uttrycka sina åsikter utan risk för repressalier.

• Anställda har rätt att lämna ut uppgifter, som inte är bundna av tystnadsplikt.

Verksamhet på entreprenad:

• Företaget avgör vilka uppgifter som lämnas ut . I kontrakt kan krav om insyn ställas.

• Arbetsgivare kan kräva lojalitet av anställda. I kontrakt kan krav om yttrandefrihet ställas.

• Arbetsgivare kan forska efter källan om anställd lämnat ut uppgifter. I kontrakt kan krav om meddelarfrihet ställas.