Trots villkoret i kontraktet är det munkavlen som gäller för de anställda vid Attendo Care.

— Vi är förbjudna att tala med pressen, vi får inte ens tala om det som är positivt på vårt äldreboende. Det är våra verksamhetschefer som ska uttala sig, säger en undersköterska som vill vara anonym. Hon arbetar vid äldreboendet Gråbröder i centrala Malmö.

Biträdande verksamhetschefen Michelle Bassmann säger att detta är företagets policy.

— Personalen ska inte uttala sig för media om sådant de inte känner till, säger hon.

Enligt Michelle Bassmann råder ändå yttrandefrihet och det är högt i tak.

— Vi har arbetsplatsträffar där vi förutsätter att personalen framför kritiska åsikter till oss i ledningen. Det är viktigt för oss att känna till om någon är missnöjd, säger hon.

Attendo Care driver flera äldreboenden åt stadsdelsförvaltningen i Limhamn/Bunkeflo. Kommunals sektion anser att det råder samma brist på yttrandefrihet på alla dessa arbetsplatser. Gun-Britt Eriksson, som sitter i sektionens styrelse, berättar att personalen får skriva på en försäkran om tystnadsplikt.

— De får inte säga något om de boende eller den omsorg dessa får. Denna sekretess gäller även i kommunal äldreomsorg. Tystnadsplikten i Attendo Care är formulerad så att det kan tolkas som att de inte får säga något alls om verksamheten eller sina anställningsvillkor, säger hon.

Gun–Britt Eriksson berättar att det till och med ringer medlemmar till sektionen som inte vågar berätta vad de heter.
— Vi ska ordna träffar med personal från privata äldreboenden för att diskutera problemet med tystnaden, säger hon.
Förvaltningschefen i Limhamn/Bunkeflo, Inger Björkqvist, är förvånad över att Kommunals sektion har problem med tystnaden på de privata arbetsplatserna.

— Detta har aldrig framförts till oss i förvaltningen. Vi borde ha fått veta det eftersom vi ställer krav på yttrande- och meddelarfrihet, säger hon.
Enligt Gun-Britt Eriksson planerar sektionen att ta upp detta med förvaltningen.