Du har som medborgare rätt, enligt grundlagens offentlighetsprincip, att ta del av en rad uppgifter i vår offentliga sektor. Det gäller exempelvis uppgifter om hur verksamheten vid ett äldreboende bedrivs. Du ska inte behöva tala om varför.

Fyra av tio landsting säger att det är samma offenliga insyn i verksamhet som drivs privat på uppdrag av kommun eller landsting (entreprenad). Det visar vår enkät.

Men vårt test visar att insynen i privatiserad verksamhet inte fungerar.

61 kommuner/ landsting (44 procent) svarade ja på frågan om det är samma insyn i verksamheten på entreprenad som i offentlig.

Bland dem valde vi slumpmässigt ut 10 kommuner och gjorde en öppenhetstest. Inte i något fall fungerade öppenheten i praktiken.

Så här gick testet till: Som medborgaren Mats Gustafsson vände jag mig i ett brev direkt till verksamhetscheferna vid 10 privata verksamheter runt om i landet, där öppenhet sagts gälla.

Jag bad om att få ut uppgifter om de anställda, bland annat om lön och sysselsättningsgrad. Det är uppgifter som alla kommuner och landsting är skyldiga att lämna ut till vem som helst.

Fyra verksamhetschefer svarade inte. Övriga sex chefer kontaktade mig och undrade vad jag var för en kuf och vad syftet var med detta. Då jag inte ville avslöja vem jag var såg dessa chefer det som ännu mer omöjligt att lämna ut uppgifterna.

Då e-postade jag till den ansvarige politikern i respektive kommun eller landsting, fortfarande som medborgaren Mats Gustafsson. Jag fick något fler svar, men ingen politiker sade sig kunna ge mig de uppgifter jag ville ha. I bästa fall bollade de tillbaka mig till entreprenören, som jag ju redan varit i kontakt med.

Nästa steg blev att röja syftet och identiteten: Som journalisterna Mats Gustafsson och Stephen Lindholm ringde vi upp politikerna. Svaren blev i de flesta fall lite ursäktande.
— Jag tyckte att mejlet var suspekt. Jag inser nu att jag svarade fel, säger Gunnel Orsenius-Dahl (fp), ordförande i socialnämnden i Vallentuna.

Hon tycker liksom flera andra att vi skulle ha vänt oss till förvaltningschefen i stället. Ingen har dock föreslagit det i sina svarsmejl.

— Jag skulle självklart ha hänvisat till förvaltningschefen, ursäktar sig Margareta Engberg (kd), ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås.

Hon hävdar, trots mitt misslyckade försök att få ut uppgifter, att samma insyn gäller för de privata företagen som jobbar på entreprenad åt kommunen, bara man vänder sig till rätt person.

Sen sommaren 2002 är det önskvärt, enligt kommunallagen, att samma insyn ska gälla i driftentreprenader som i offentlig verksamhet. 73 kommuner/ landsting, drygt hälften av dem med verksamhet på entreprenad, svarar att de tagit till sig den uppmaningen.

Kräver kommunen insyn i verksamhet på entreprenad?
Ja 2002 21%, 2005 47%
Nej 2002 60%, 2005 34%
Vet ej 2002 20%, 2005 19%