Här är några saker som inger hopp och några saker som måste fixas.

1. Bra med ökat intresse för yttranderätt.

Allt fler kommuner svarar i dag ja på frågan om yttrandefrihet även gäller för de verksamheter som är utlagda på entreprenad. Det betyder lika frihet att tycka till, enligt offentlighetsprincipen för städare, barnskötare och andra kommunalare i privat drivna företag.
Även om få kommuner har skriftliga avtal finns ett ökat intresse. Det är positivt.

2. Bra att arbetsskadorna fortsätter att minska.

Antalet rapporterade arbetsskador har sedan 2003 minskat med en tredjedel, sannolikt beroende på ökad medvetenhet hos fack och arbetsgivare, samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

3. Bra med 100 nya jobb i Sundsvall.

Undersköterskan Marie Lundin får sitt första fasta jobb tack vare att Sundsvalls kommun (s + v) lyssnat på Kommunal och mildrat kravet i Lagen om anställningsskydd så att alla med två års vikariat de senaste fyra åren blivit fastanställda. Marie och hennes sambo kan för första gången planera för framtiden.

4. Dåligt att rika Vellinge nobbar plusjobb.

Moderatata Vellinge kommun säger nej till plusjobb, trots att de är berättigade till 20 stycken och att det finns 100 arbetslösa i kommunen som uppfyller kraven. Kommunals sektionsordförande säger dessutom att bemanningen är så snål att facket inte kunnat godkänna plusjobb, eftersom folk går på knäna redan i dag. Att skapa en ”effektiv och produktiv organisation” genom att köra på fälgarna kan knappast vara lönsamt i längden.

5. Dåligt att äldre får sämre vård.

Äldre får sämre tandvård och sämre cancervård än unga, visar stora undersökningar. Det är bara att hålla med vårdministern Ylva Johansson, som vill öka trycket på landsting som inte tar sitt ansvar.

6. Dåligt med hårdare press på unga.
Ungdomar har allt större krav på sig själva, man ska i allt och alltid vara fullkomlig. Pressen ökar på alla sätt och nivåer, säger psykologen Allan Comstedt i Svenska Dagbladet (17 januari 2006). Självmorden bland unga män har på tio år ökat med nästan 30 procent. Antalet unga kvinnor som vårdas för självmordsförsök har fördubblats. Tre gånger fler omkommer i självmord än i trafiken, men trafikdödsforskningen får mycket mer pengar än självmordsförebyggande åtgärder.

7. Bra att prata om meningen med livet.

Etik och livsfrågor diskuteras numera som eget ämne i många gymnasieskolor. Det ger även föräldrarna chans att prata med sina barn. Nära relationer ger skydd mot depression. Vi måste hjälpa ungdomar att utveckla självkänsla; förmågan att se både sina plus och minus och ändå ge sig själva godkänt.