I dag presenterade den svenska regeringen sitt svar till EG-domstolen som ska pröva om den svenska arbetsrätten strider mot EG:s fördrag och/eller utstationeringsdirektiv.

Allt handlar egentligen om Vaxholmskonflikten där Byggnads och Elektrikerna satte ett lettiskt företag i blockad för att det vägrade att skriva på svenskt kollektivavtal.

Företaget menade att detta stred mot EG-fördragets punkter om fri rörlighet för företag över gränserna. Eftersom Sverige inte har lagstiftade minimilöner hävdade företaget att Sverige dessutom på ett felaktigt sätt har genomfört EG:s utstationeringsdirektiv.

Den svenska arbetsdomstolen har frågat EG-domstolen om detta stämmer. Regeringen har ombetts att lämna sin syn på detta. Den anser att det inte strider mot EG-rätten att svenska fack som i Vaxholm tillåts att med konflikt försöka tvinga fram svenska kollektivavtal.

– Jag är fullkomligt trygg i att EG-domstolen kommer fram till samma sak, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna har uttalat förhoppningar om att EG-domstolen ska tvinga Sverige att begränsa konflikträtten för svenska fack. Hans Karlsson tror inte att de kommer att lyckas även om de borgerliga vinner valet i höst.

– De kommer naturligtvis att försöka. Men jag tror inte att en borgerlig regering kommer att lyckas med detta. Det är så uppenbart att den svenska arbetsrätten bygger på de principer som EG-rätten bygger på, säger arbetslivsministern.

EG-domstolen väntas tidigast om ett år komma med sin dom.