I ett pressmeddelande förklarar han att han är besviken på Kommunal som inte stött klubben, och på utfallet av lönerörelsen. Han skriver att många medlemmar har lämnat Kommunal och att han nu har bett sektionen upplösa Stockholmsklubben.

– Det är tråkigt att Kennet Eriksson hoppar av, säger Susanne Gällhagen, ombudsman i Kommunal Stockholm.

Kennet Eriksson efterträdde Owe Fröjd som i början av 2005 köptes ut av Stockholms brandförsvar efter en konflikt.

Brandmän och ambulanspersonal i Stockholms län har en egen sektion, där Stockholmsklubben är en av sammanlagt tio klubbar.