Under förra året kunde LO-TCO Rättsskydd, fackets egen juridiska byrå, ta ut drygt 250 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till LO:s medlemmar. Det är en ökning med nära 100 miljoner kronor jämfört med 2004.

Vårdbiträdet Anneli Uppman i Ockelbo är en av dem som fått hjälp. Hon har varit långtidssjukskriven sedan 1996 för ständig trötthet och svår värk som hon dagligen måste ta medicin för att klara av. Men år 2002 beslöt Försäkringskassan utan förvarning att Annelie trots sina besvär hade halv arbetsförmåga och bara skulle få halv sjukersättning i framtiden.

Hennes egen läkare och Försäkringskassans egna rehabutredning visade att hon inte kunde arbeta, hon är alltför sjuk. Flera gånger har hon också försökt att arbetsträna på olika ställen, men inte klarat av det i längden.

– Det fungerade inte. Man har inte kraft och inte ork nog, med värk i kroppen. Man är trött och slut för jämnan, berättar Anneli Uppman.

Efter Försäkringskassans negativa beslut gick Anneli till Kommunal som beviljade henne rättshjälp. LO-TCO Rättsskydd tog sig an ärendet och drev det till Länsrätten.

– Jag vet inte varför Försäkringskassan plötsligt tog sitt beslut, jag fick ingen förklaring. Det var väl deras förtroendeläkare, den som man aldrig ser skymten av, säger Anneli.

Länsrätten gav Annelie rätt. Försäkringskassans beslut upphävdes och hon tilldömdes 50 000 kronor i retroaktiv ersättning – efter skatt.

– Det kändes verkligen skönt! Vi åkte utomlands, ner till värmen. Det är drömmen det, för värmen mildrar värken.

Den sjukpenning som LO-TCO Rättsskydd lyckades rädda åt Annelie fram till 2007, då nästa utredning görs, beräknas till 480 000 kronor. Så totalt var domen värd över en halv miljon kronor för Annelie.

En granskning av fallen hos LO-TCO Rättsskydd visar att ett mycket stort antal sjukskrivna kommunalare drabbas av att Försäkringskassan plötsligt och utan förklaring drar in deras sjukpenning.

– Sjukskrivna människor lämnar in ett läkarintyg, men efter några månader anses de plötsligt inte vara sjuka. Att Försäkringskassan drar in sjukpenningen för människor har ökat betydligt i omfattning. Många hamnar i stora svårigheter och ställs helt utan försörjning, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Den största andelen av pengarna kommer från att medlemmarna nekats ersättning för arbetsskada, men att juristerna på LO-TCO Rättsskydd lyckats ändra beslutet genom att stämma Försäkringskassan i domstol.

Fakta:

– LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har man haft över 40.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Byrån har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Många av fackets medlemmar får genom LO-TCO Rättsskydds hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

– Förra året fick Kommunal ut 54 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till sina medlemmar. LO fick totalt ut 250 miljoner och TCO och SACO 105 miljoner kronor.

Så får du hjälp av LO-TCO Rättsskydd:

Som enskild medlem kan du inte anlita LO-TCO Rättsskydds jurister, utan bara om Kommunal har beviljat rättshjälp. Du måste alltså först vända dig till facket. Om du får rättshjälp innebär det att juristerna kontaktar dig.

Kommunal står för alla omkostnader för den juridiska processen, även om du förlorar. Kostnaderna kan bli flera hundratusentals kronor för ett arbetsrättsligt mål i domstolen.

Avsikten med den fackliga rättshjälpen är att även fackets medlemmar ska våga driva sina fall till domstol och att inte bara de som har råd med juridiska processer får monopol på den juridiska rättvisan.

Läs mer

www.fackjuridik.com