— Vi har fått en riktig aha-upplevelse, som gett oss ett nytt tänkande. När det gäller arbetskamraterna, de gamla och deras anhöriga.

Anna-Maria Svalberg på Skottsundsbackens äldreboende och Anita Björklund på Allégårdens servicehus, deras kollegor och arbetsledare var nämligen med i Lärandeprojektet, en ”drillning” i konsten att samarbeta och utbyta erfarenheter i jobbet. Något som resulterat i mer gemenskap, mindre korridorsnack, mer känsla av mening och större arbetsglädje.

— Jag är 53 år och har jobbat för kommunen i 27 år. Många skulle nog känna sig rätt slitna vid det laget. Ändå kan jag ärligt säga att det bara blir bättre och bättre. Min arbetsgrupp är nu som en sammansvetsad familj, säger Anita Björklund.

— Och jag började som timanställd när jag var 17 år, men har aldrig känt mig så viktig som jag gör nu, konstaterar den 33-åriga trebarnsmamman Anna-Maria Svalberg. KA träffar henne och Anita hos projektledarna Åsa Swan och Ingrid Säterberg på kommunhuset.

I Sundsvall utgick man ifrån en avhandling om lärande i vården av Luleåforskaren Christina Drugge. Den lyfter fram kunnandet hos personalen. Projektledarna förutsatte att det finns ett positivt samband mellan möjligheterna till utveckling och viljan till heltidsjobb.

— Drugge har gett oss yrkesstolthet, för hon bekräftar att vi gör ett bra jobb. Vi visste det redan, men hade inte satt ord på det, menar Anna-Maria Svalberg.

De 70 anställda från hemtjänsten och de 30 från Skottsundsbackens äldreboende har varit med på seminarier och internat i sina arbetsgrupper. De har fördjupat sig i hur man bemöter varandra och vårdtagare och har fått lära sig mer om jämställdhet, hälsa, friskvård och fördelarna med heltidsarbete. På jobbet har också många av dem fört dagböcker, vars innehåll projektledarna sedan tagit del av.

Deltidsarbetslösheten har minskat bland deltagarna. Sysselsättningsgraden steg från 86 procent till 92 procent i genomsnitt. Till en del beror det på att Sundsvalls kommun förra året erbjöd alla heltid. Men inom projektet valde fler heltid.

— Att jobba heltid handlar inte bara om pengar. Det handlar om praktiska möjligheter och hur bra man trivs på jobbet. Jag jobbade länge 75 procent, men gick upp till heltid efter min senaste mammaledighet. Med stöd från hela arbetsgruppen. Jag har insett att man får ett helt annat sammanhang i jobbet om man jobbar heltid.

— Och det är ju roligare att gå till jobbet nu, menar Anna-Maria Svalberg.

Anita Björklund håller med. Båda tycker att de samlat på sig massor med nyttig lärdom, som de vill omsätta i praktiken.

— Fler borde få tid och möjlighet till utveckling. Själv har jag lärt mig att reflektera mer, bli mer flexibel och stressa mindre. Vi är till för våra vårdtagare och deras trivsel, säger Anita Björklund.

— Ja, om en pensionär är trött måste han eller hon faktiskt inte kliva upp för att schemat ser ut på ett visst sätt. Och mycket som man inte hinner idag kan man göra i morgon, säger Anna-Maria Svalberg.

— Ett jobb med människor blir ju aldrig riktigt ’klart.’ Nu har vi fått möjligheten att träffa kollegor och lära oss hur de gör på andra ställen. I vår arbetsgrupp fick vi liksom nya ögon. Nu skulle det inte kännas som om jag luras om jag försöker locka in fler ungdomar i vården. Idag är jag positiv till den och möjligheterna vi har att göra något bra av våra jobb.

Projekt som uppmuntrar till heltidsjobb

HelaProjektet: Runt 86 000 personer i landet är deltidsarbetslösa. Därför har HelaProjektet med Arbetsmiljöverket i spetsen i fyra år stöttat olika projekt runt om i landet för att få ned deltidsarbetslösheten.

Lärandeprojektet i Sundsvall har varit en del av detta. 100 anställda inom äldreomsorgen deltog. Fler har börjat arbeta heltid jämfört med kommunen i stort. Korttidssjukskrivningarna har också minskat.