Som enda kommun i landet har moderatstyrda Vellinge valt att säga nej till plusjobb. Det visar en rundringning till landets länsarbetsnämnder som Kommunalarbetaren gjort.

– Plusjobben skulle vara ett steg tillbaka i kommunens ambition att skapa en effektiv och produktiv organisation, säger Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens förste vice ordförande (m).

– Vår grundinställning är att den organisation vi har idag är tillräcklig. Plusjobb är ett steg åt fel håll eftersom vi målmedvetet under lång tid arbetat för att skapa en effektiv organisation. Vi är skeptiska till projektet eftersom det är tidsbegränsat och inte ska inkräkta på ordinarie arbetsuppgifter. Det ger ingen kontinuitet.

Hur mycket partipolitik ligger det bakom beslutet?

– Det är klart att jag förstår att man kan göra den kopplingen. Jag ska inte säga att det inte haft någon betydelse alls. Men vi tycker inte att det är ett projekt som på sikt gynnar dem som står utanför arbetsmarknaden.

Kommunals sektionsordförande i Vellinge, Barbro Camper, har en annan bild av hur organisationen inom den kommunala omsorgen fungerar. Hon berättar om indragna tjänster, städentreprenader som dragits in vilket gör att vårdpersonalen också ska städa, plus att kommunen inte tar in timanställda eller vikarier vid sjukdom.

Den snäva bemanningen gör att Kommunal inte hade godkänt plusjobb inom den kommunala omsorgen även om kommunen velat ha dem.

– Bemanningen ligger så lågt. Det är med nöd och näppe folk klarar av situationen, säger Barbro Camper.

Hade då inte personalen mått bra av ett tillskott i arbetsgruppen?

– Det är en ren principsak. Man kan inte dra in på folk i den ena ändan och skicka dit extrafolk utan erfarenhet och utbildning som behöver handledning i den andra. Det är bättre att nu från början försöka reda ut situationen, och se hur det fungerar med personalbemanningen. Medborgarna behöver förstå att indragningarna av tjänster är ett politiskt beslut.

Vellinge kommun var berättigade till ett tjugotal plusjobbare. Enligt arbetsförmedlingen finns cirka 100 arbetslösa i kommunen som uppfyller kraven för plusjobb.