Roger Mogert, socialdemokratiskt borgarråd, fick idén till projektet. Stockholms Stad har haft entreprenörer som inte följt villkoren i kollektivavtal, skattefifflat och som anlitat svart arbetskraft. ”Vita jobb” går ut på att ställa krav som får bort fuskarna. Om inte entreprenören accepterar dessa villkor blir det inget kontrakt.

Kraven prövades när det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder förra året genomförde en städupphandling. Den gången var inte facket inblandat.

Kända fifflare avstod då från att lämna in anbud. Totalt kom ett trettiotal anbud mot i vanliga fall cirka hundra. Det blev lättare och billigare för Svenska Bostäder att gå igenom anbuden. Dessutom sänktes kostnaderna för städningen med 20 procent.

Nu genomför fyra stadsdelsnämnder en upphandling av klottersanering. Där ska ”Vita jobb” för första gången användas fullt ut. Facket får i uppdrag av staden att kontrollera entreprenörerna.

I projektgruppen ingår representanter för Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Transport och Fastighets. Kommunal har tillfrågats men har inte velat delta.

”Vita jobb” ska utvärderas efter den sista juni i år och kan då eventuellt förlängas om inte valresultatet ger borgerlig majoritet i Stockholm. De borgerliga är emot projektet.

Detta är vita jobb

1 Löner och anställningsvillkor hos entreprenören ska följa kollektivavtal.

2 Entreprenören ska betala skatt och inte anlita svart arbetskraft.

3 Stockholms Stad ska känna till namnen på entreprenörens personal. De ska bära namnbrickor.

4 Stockholms Stad eller facket ska när som helst kunna gå in i entreprenörens handlingar för att kontrollera att företaget följer de krav som gäller.

5 Samma villlkor gäller för underentreprenörer som anlitas.