Det säger Sven-Erik Österberg, biträdande finansminister med ansvar för offentlig upphandling.

Österberg tycker att politikerna i kommunerna är för fega och ointresserade av upphandling.

— De borde säga vilka upphandlingskrav de vill ha med. Det är inte hela världen om kraven överklagas och att frågan får avgöras i domstol. Det viktiga är att politikerna tar ansvaret och inte skyller på enskilda tjänstemän som sköter upphandlingen, säger han.

Varje år omsätter den offentliga upphandlingen 400 miljarder kronor. Det motsvarar en femtedel av landets BNP, det samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige under ett år.

Av 300 000 upphandlingar varje år är det 1000-1200 som överklagas. Det tycker Sven-Erik Österberg är för lite.

Domstolarna bestämmer hur lagen om offentlig upphandling ska tolkas. Och det finns mycket kvar att tolka. Därför vill Sven-Erik Österberg att det ska bli fler överklaganden.

Han är tveksam till sociala krav om anställningstrygghet för berörd personal vid upphandling.

— Jag förstår problemet, men inte heller anställda i näringslivet har anställningstrygghet om deras företag går dåligt. Och se på byggnadsarbetare, de har ofta en projektanställning, När bygget är klart får de se sig om efter annat jobb, säger han.

Den socialdemokratiska partikongressen i november förra året krävde att Sverige antar ILO-konvention 94. Den säger att offentliga myndigheter vid upphandling ska se till att de anställda garanteras löne- och anställningsvillkor enligt lagar och kollektivavtal. En statlig utredning fick i våras i uppdrag att se om det går att anta konventionen utan att bryta mot EG:s upphandlingsregler.

Om en månad väntas den presentera sitt betänkande. Enligt vad Kommunalarbetaren erfar kommer utredningen att bolla frågan om ILO 94 tillbaka till regeringen. Den får själv avgöra om Sverige ska anta den konventionen.

Sverige står utanför

ILO 94 säger att offentliga myndigheter vid upphandling ska se till att de anställda garanteras löne- och anställningsvillkor enligt lagar och kollektivavtal. Sverige är det enda skandinaviska land som inte har antagit konventionen.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting rekommenderar kommunerna och landstingen att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal.