Camilla Sköld Jansson hänvisar till att Connex avskedat klubbordföranden Per Johansson. Han riskerar att köpas ut om arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet. I Norge skulle detta inte vara möjligt. Där är det den anställde, inte arbetsgivaren, som avgör om han vill ha jobbet tillbaka eller hellre vill bli utköpt.

I sin interpellation ställer Camilla Sköld Jansson fyra frågor:

1. Har regeringen utvärderat det norska systemet?

2. Är statsrådet beredd att förstärka löntagarinflytandet i situationer där domstol ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avsked.

3. Är statsrådet beredd att ge fackligt förtroendevalda ett särskilt skydd i nämnda situationer?

4. Är statsrådet beredd att skärpa sanktionerna mot arbetsgivare som trotsar domstolsutslag om ogiltigförklarande av uppsägningar av uppsägningar och avsked.