Efter en motion från vänsterpartiet beslöt fullmäktige, med stöd av socialdemokraterna och miljöpartiet, att endast företag med svenska kollektivavtal kan bli entreprenörer åt kommunen. De borgerliga partierna och branschorganisationen Företagarna överklagade beslutet.

Länsrätten i Halland slår fast att det strider mot lagen om offentlig upphandling att diskriminera företag utan kollektivavtal. Därför upphävde länsrätten fullmäktiges beslut.

– Jag är nöjd med att Halmstad inte tillåts diskriminera företag och snedvrida konkurrensen, säger Carl-Johan Berthilsson, ledande moderatpolitiker i kommunen.

Danmark, Norge, Finland och 56 länder till har skrivit på ILO 94. Denna konvention säger att offentliga myndigheter vid upphandling måste se till att de anställda garanteras villkor enligt kollektivavtal.

Det är inte samma sak som att kräva kollektivavtal, Arbetsgivaren får sakna kollektivavtal om villkoren för de anställda är minst lika bra som i avtalet.

Den svenska regeringen överväger att också skriva på denna konvention.

Kommunalrådet Bengt Ekberg, s, säger att vänstermajoriteten i Halmstad inte tänker vänta på regeringens beslut.

– Under våren tar vi ett nytt beslut som är formulerat utifrån ILO 94. Vi avvaktar bara den statliga utredning om ILO 94 som snart är klar för att få tips om hur vi ska formulera beslutet, säger Bengt Ekberg.

Carl- Johan Berthilsson är beredd att stöda ett sådant förslag.
– Jag är inte motståndare till kollektivavtal. Det är viktigt att påpeka. ILO 94 är därför acceptabelt för mig. Det viktiga är att företag utan avtal men med bra villkor för de anställda kan fortsätta att vara entreprenörer åt kommunen, säger han.