— Vi koncentrerar oss på anställningstryggheten. Det allra viktigaste för oss är att våra medlemmar som berörs av upphandling ska garanteras anställningstrygghet med oförändrade löner och anställningsvillkor, säger han.

Kommunal vill att paragraf 6b i lagen om anställningsskydd ska gälla.

Paragrafen handlar om verksamhetsövergång då hela eller delar av verksamheten tas över av en annan arbetsgivare.

Dan Holke som är chef för LO-TCO Rättsskydd håller med.

— Att 6b ska gälla är det viktigaste sociala kravet som alltid borde finnas med i alla anbudsvillkor, säger han.

Dan Holke tycker också att det är viktigt att ILO 94 antas av Sverige och att alla offentliga myndigheter som upphandlar kräver löner och anställningsvillkor enligt kollektivavtal.

Den frågan är inte så viktig, tycker Kommunal. Entreprenörerna för kommuner och landsting inom Kommunals områden har redan kollektivavtal.

Därför har inte förbundet något behov av ILO 94 eller av kampanjer för att försvara villkoren enligt kollektivavtal, enligt ombudsman Per Holmström.