Plusjobben fungerar som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och därmed räknas de som överhoppningsbar tid. Ingen plusjobbare kvalificerar sig därmed till a-kassan genom att plusjobba under de två år satsningen varar. I en vanlig anställning krävs det att man arbetar i sex månader för att berättiga sig för a-kassa.

– De bör gå med i Kommunal ändå. Många kommer att hoppa in som sjuk- och sommarvikarier och kan därigenom ha rätt att komma med i a-kassan, säger Lasse Thörn, enhetschef på Kommunal.

Plusjobbarna omfattas inte heller av LAS, lagen om anställningsskydd. I de kommuner som redan är klara med sina plusavtal varierar uppsägningstiden mellan två veckor och en månad.

För att få ett plusjobb ska man ha varit inskriven på arbetsförmedlingen som arbetslös eller ha gått olika åtgärdsprogram under minst två år. Även om man därefter haft arbete under högst sex månader kan man komma ifråga för plusjobb.