För tre år sedan besökte en sydafrikansk trepartsdelegation Sverige och Kommunal för att studera den svenska modellen med regionala skyddsombud, kallat RSO. De tyckte om vad de såg och åkte hem med stora ambitioner.

Inom den sydafrikanska lantsektorn finns många små och geografiskt mycket spridda arbetsplatser. Vinodlingar, blommor, djurhållning och jordbruk.

Kvinnorna är i majoritet och arbetar ofta med sina små barn på ryggen. Det försämrar säkerheten eftersom arbetet ofta är farligt.

Den svenska RSO-modellen måste dock anpassas efter Sydafrikanska förhållanden.

– Hiv/Aids ingår som ett av de största arbetsmiljöproblemen, där finns en mycket stor uppgift i att informera hur man skyddar sig, säger Lars-Eric Lidman, Kommunal Västerbotten som arbetat i flera år med frågan.