Flera talare krävde att de många förslagen om nya jobb och sociala reformer skulle prioriteras och kostnadsberäknas.

Det tyckte inte kongressens majoritet. Den hänvisade bland annat till framgångsvalet 1998 då partiet fick 12 procent av rösterna. Då presenterades också en valplattform med en bred redovisning av alla de krav partiet har på reformer och förbättringar.

I år är statsfinanserna också mycket goda så kongressen menar att det finns resurser att genomföra partiets krav.

Partistyrelsens förslag i detta avsnitt gick igenom på alla punkter. Enda rösträkningen gällde ett förslag om att i valplattformen skriva om de små– och medelstora företagens betydelse för tillväxten och möjligheten att låta den offentliga sektorn växa.

Småföretagarnas branschorganisationhar berömt Vänsterpartiet för sin småföretagarpolitik. Men kongressen tyckte inte att det fanns skäl att ha med denna politik i valplattformen. Enligt Camilla Sköld Jansson från i partiets ledning beror det på att valplattformen betonar att den offentliga sektorn på egen hand skapar tillväxt, den är inte beroende av det privata näringslivet för att kunna växa.

Kongressen avslog också mer allmänna förslag om att i valplattformen skriva att det måste skapas goda förslag för de mindre företagen.

V–kongressen vill ha skatt efter inkomst i kommuner och landsting.
I valplattformen skriver de att detta behövs för att öka omfördelningen mellan fattiga och rika. Ett sätt att göra detta är att införa progressiv skatt.

Partistyrelsen ville avslå förslaget men fick kongressen emot sig.