Det sa Camilla Sköld Jansson när hon presenterade förslaget till valplattform vid Vänsterpartiets kongress.

Under torsdagskvällen inleddes diskussionen om förslaget till valplattform. Flera talare efterlyste hårdare prioriteringar och prislappar på de föreslagna reformerna.

Partistyrelsens föredragande, Camilla Sköld Jansson, sa att satsningen på nya jobb var realistiskt och behövdes med tanke på de stora behoven inom vård, skola och omsorg.

Men partiledningen har backat något och menar nu att alla de 200 000 nya jobben inte kan ordnas under de närmaste fyra åren, det tar åtta år tror ledningen.