I förslaget till Vänsterpartiets valplattform står att EU måste upplösas och ersättas med ett mellanstatligt samarbete.

Men partiets ledning, gör som Miljöpartiets, tonar i praktiken ned kravet på att Sverige ska lämna EU eller att unionen ska upplösas.

I sitt inledningstal sa Lars Ohly att om EG–domstolen hindrar svenska fack att ta strid för att försvara kollektivavtalen, då kräver Vänsterpartiet att Sverige lämnar EU.

Om domstolen inte fattar ett sådant beslut tänker partiet i första hand försöka förhindra att EU utvecklas till en superstat med befogenhet att tvinga medlemsländerna att föra en nyliberal ekonomisk politik.

Jonas Sjöstedt, en av partiets ledamöter i Europaparlamentet, har gjort sig känd för sitt motstånd mot svenskt EU–medlemskap. Han säger att han i hjärtat har kvar den uppfattningen.

— Men jag stöder partiets linje att tona ned utträdeskravet nu och i första hand arbeta för att EU blir så bra som möjligt. Men om EG–domstolen eller det kommande tjänstedirektivet angriper de svenska facken och våra kollektivavtal måste utträdeskravet drivas före allt annat, förklarar han.

Jonas Sjöstedt fick för övrigt stående ovationer av kongressen som tack för sina insatser. I september lämnar han sina uppdrag av familjeskäl då han flyttar till sin familj USA.

Lars Ohly fick också applåder, då han kritiserade de medlemmar som angriper partiet med syfte att skada Vänsterpartiet. Han uppmanade till saklig kritik istället för svepande beskyllningar om ”dogmatism” eller ”kommunistanhängare”.
De som inte vill föra en saklig debatt eller vägrar acceptera majoritetens beslut tycker han ska lämna Vänsterpartiet. Han vill inte tala om vilka personer han i första hand tänker på.

— Det gäller ingen vid den här kongressen. Jag är övertygad om att alla här är besjälade av att vi ska få ett starkt Vänsterparti, säger han.