På frågan varför siffran var så låg tidigare svarar kassaföreståndare Krister Johansson:

– A-kassan har omorganiserats med färre och större kontor. Detta har bidragit till förbättringarna. Vi har prioriterat att handläggarna ska vara nåbara och de har fått speciell utbildning för detta.