I en motion från Marie Engström och Per Rosengren, båda är med i riksdagens skatteutskott, föreslås att skattesystemet tar hänsyn till inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

Per Rosengren säger att det absolut inte handlar om att införa skatt efter kön.

– Men skatteavdrag för ensamstående med barn är extremt riktat till kvinnor. Naturligtvis finns det män som är ensamstående med barn och de ska också ha skatteavdraget. I det stora hela blir det ändå en utjämning i inkomstskillnader mellan män och kvinnor, säger Per Rosengren.

Partistyrelsen föreslår att motionen antas. I förslaget till valplattform nämns också 200 000 nya jobb i offentlig sektor, kortare arbetstid med bibehållen lön för vårdbiträden/undersköterskor, höjda löner i kvinnodominerade yrken, högre personaltäthet i förskola och skola, ökade resurser till elevvårdspersonal, tandvården in under sjukvårdens högkostnadsskydd, höjda bostadsbidrag och bostadstillägg, avskaffad karensdag, engångsbelopp till fattigpensionärer, höjt golv och tak i a-kassan, stora satsningar på nya bränslen som etanol, biogas och eldrift, lånegarantier till anställda som vill ta över sina nedläggningshotade företag, höjning av biståndet till minst en procent av bruttonationalprodukten samt att Sverige lämnar EU.

Bland motionärerna finns de som vill att partiet prioriterar bland förslagen och talar om vad dessa kommer att kosta.

Niklas Jakobsson från Göteborg skriver i sin motion att ”valplattformen är som en önskelista skriven av en tioåring; alldeles för lång och omöjlig att uppfylla. Vänsterpartiet är uppenbarligen inte moget för att vara med och bestämma Sveriges framtid, men vi behöver nog inte oroa oss, med den här valplattformen slipper vi nog till och med att sitta riksdagen.”

Han får stöd av partistyrelseledamoten Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta, som reserverar sig och vill stödja alla de motioner som kräver prioritering och ekonomiska kalkyler för reformkraven.

Partistyrelsens majoritet hänvisar till att det i förslaget till valplattform står att alla krav inte kan genomföras under de kommande fyra åren fram till nästa val.

Styrelsen tycker ändå att det är viktigt att kraven finns med för att visa på vad en socialistisk, feministisk och grön politik innebär på kort och lång sikt.

Först i slutet av kongressen, när valplattformen antas vara i det närmaste färdig, ska prioriteringsmotionerna diskuteras. Om dessa antas i ett så sent skede lär partiet behöva en kongress till för att besluta om en omarbetad och nedbantad valplattform.