I Danmark finns det numera ett privat företag som vill ersätta de traditionella fackföreningarna.

JobogLiv.dk erbjuder juridisk rådgivning och bistånd till anställda, som kallas för kunder. Man köper ett abonnemang och får service till ett lägre pris än det man betalar till en vanlig fackförening. Blir det en konflikt på jobbet får man hjälp av en advokat att lösa den.

– Det är möjligt att det dyker upp något liknande i Sverige, men för LO-grupperna kommer det aldrig att bli något alternativ att luta sig emot, säger Lars-Åke Almqvist, förste vice ordförande i Kommunal.

Bakom JobogLiv.dk står Michael Valentin, tidigare informationschef inom det danska fackförbundet HK, som organiserar handelsanställda. Han har även varit arbetsmarknadskonsulent inom det danska LO.

Michael Valentin har inspirerats av flygbolaget Ryanair och dess koncept att människor vill kunna flyga till Malaga billigt men inte betala för champagnen.
Jobogliv.dk uppger sig vara billigare eftersom inga pengar går till fackförbundstidningar, byråkrater inom facket eller till politiska partier.

A-kassa erbjuds genom en kristlig fackförening.

Målgruppen är ung. Majoriteten av abonnenterna är under 35 år och hittills finns endast 1000 kunder.

Lars-Åke Almqvist, Kommunal, tror inte alls att det räcker med något sådant här konsultföretag i en krissituation på arbetet.

– Möjligtvis kan det räcka om man har en stark ställning på arbetsmarknaden och lätt kan välja nya arbetsgivare. Kommunals medlemmar har en annorlunda ställning och då behövs det ett starkt fackförbund som är en folkrörelse.

Han anser dock att facket bör bli ännu mer folkrörelse än nu.

– Ska vi förbättra medlemmarnas villkor måste vi bli duktigare på att komma med positiva förändringar.
Enligt honom vill medlemmarna vara med att påverka men tycker att det är svårt att göra det inom facket.

– Då måste vi ändra arbetsformerna. Där har vi ett stort jobb att göra.

Han tror att alla fackliga organisationer står in för ett vägval: att de måste hitta nya lösningar där människor upplever att de genom facket verkligen kan ha inflytande och förbättra sina arbetsvillkor. Detta är för otydligt idag, anser han.