– Det är tråkigt att man med sekretesslagen inte kan skydda en så utsatt kategori som parkeringsvakter, säger Mats Wallmark, den jurist som har företrätt Helsingborgs kommun i rättegången. Alla är inte sådana att de trakasserar parkeringsvakter men parkeringsvaktens anonymitet och säkerhet måste väga tyngre än att man lämnar ut ett namn.

– Bara det finns minsta lilla misstanke att man ska kontakta den här parkeringsvakten på ett personligt eller privat plan — alltså utöver arbetstid — tycker jag att namnet måste skyddas på något sätt, säger Mats Wallmark.

Kvinnan som har velat ha ut vaktens namn heter Elisabeth Glans och hon skriver så här i ett av flera fax till kommunen: ”Jag ville bara tacka för att de fotograferat min bil vid tillfället.”

Felparkeringen har nämligen förevigats med en digitalkamera. Den bilden finns på papper och är offentlig i och med kammarrättens dom. Man kan där se att Elisabeth Glans bil står tydligt felparkerad.

Kommunens jurist Mats Wallmark har kommenterat Glans vilja att tacka så här:

”För vad vill den klagande tacka? Vi har hänvisat till att ett eventuellt tackkort kan komma parkeringsvakt till handa via Stadens enhet, Parkeringsservice. Det har ännu inte inkommit något tackkort.”

Detta skrevs i slutet av september och nu i januari har ännu inget tackkort kommit till Helsingborgs kommun.

– Jag ville tacka för en eventuell framtidsmöjlighet att diskutera, säger Elisabeth Glans till Kommunalarbetaren.

Hon efterlyser en bredare dialog för parkeringspolitiken överhuvudtaget och tycker att det är svårt att komma i kontakt med politiker. Själv har Elisabeth Glans hemligt telefonnummer.

Kommunalarbetaren har varit i kontakt med parkeringsvakten, som önskar vara anonym. Vakten kommenterar domen så här:

– Vi borde inte ge ut våra namn till vem som helst. För vi kan aldrig veta vem som står framför oss när vi lappar.

– Det är inte jag som privatperson som sätter lappen på en bil, det gör jag i tjänsten.

Parkeringsvakten i fråga bekräftar att jobbet är utsatt. Hot hör till vanligheterna: ”Dagligen får man höra både det ena och det andra.”

Vakten efterlyser en lagändring som gör att parkeringsvakters namn inte behöver offentliggöras.

– När vi skriver en lapp är bilisten hjärtligt välkommen att komma in till oss och diskutera. Vi ger gärna information till allmänheten, tillägger den berörda parkeringsvakten.