Det är svårt att ”råda” till det ena eller det andra i den här situationen. Men jag tror det är viktigt att fundera över vad konsekvenserna kan bli, vare sig din arbetskamrat väljer att berätta eller inte. Det finns nog åtskilliga frågor som han behöver ställa till sig själv och utifrån svaren på dem få en vägledning om hur han ska handla.

Vad vill din arbetskamrat med sitt äktenskap? Är han beredd att sätta den relationen på spel? Är den 24-åriga arbetskamraten ett sätt att ta sig ur en dålig relation (ett språngbräde)? Eller är hon en chans att sätta krydda på tillvaron? Har han barn i hennes ålder?
Om man känner sig ”svältfödd” och icke bekräftad i en pågående relation, det vill säga man får inte tillräckligt med ”näring”, är det lätt att bli uppmärksam och mottaglig för positiva intryck utifrån.

En förälskelse är alltid tidsbegränsad, men förlängs när kärleken är hemlig, förbjuden eller svår att leva ut på annat sätt. Om han INTE frågar henne vad hon känner kan fantasin inom honom leva stark om ett ömsesidigt engagemang. Om han frågar henne kan det å andra sidan leda till konsekvenser, exempelvis otrohet, som han måste överväga om han är beredd att gå in i.

Om de skulle inleda en relation blir det kanske svårt, för att inte säga direkt olämpligt, att arbeta kvar på samma arbetsplats.