– Vi ser betydande problem med kvinnor och barn som far väldigt illa. De har svårt att göra sin stämma hörd. Vi är ett stort kvinnoförbund och känner att vi måste agera, säger Kommunals förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist.

Försöket med kostnadsfri psykologhjälp gäller alla kvinnor över 18 år som omfattas av Kommunals hemförsäkring, alltså om kvinnan själv eller hennes man/sambo är medlem i
Kommunal.

Den vanliga hemförsäkringen täcker inte skador som uppstår då våld förekommer inom hemmet. Inte heller samtalsterapi ersätts genom någon medlemsförsäkring när en kvinna utsätts av våld från sin sambo eller man.

För att kunna hjälpa kvinnliga medlemmar som utsätts för partnervåld satsar nu Kommunal och Folksam (som tecknar Kommunals medlemsförsäkringar) 500 000 kronor vardera till stödet.

– Bakgrunden till att vi gör det här har varit några fall med kvinnliga medlemmar som har blivit misshandlade av sina män. Kvinnorna har upptäckt att medlemsförsäkringen inte gäller för våld i hemmet. Det är svårt att förklara för de drabbade och därför kände vi att vi måste hitta en annan lösning, säger Lars-Åke Almqvist.

Kris- och traumacentrum som arbetar med krishantering kommer att erbjuda psykologtjänsterna. De bedriver verksamhet över hela landet.

Försöket kommer att pågå i minst ett år för att Kommunal ska få kunskap om hur stort behovet är för att därefter kunna avgöra hur man ska arbeta vidare.

Kommunal räknar med att den miljon som nu satsas räcker till tio samtal för 200 kvinnor. Om det visar sig att behoven är större kommer förbundet att söka lösningar för att skapa ökade resurser, säger Lars-Åke Almqvist som också öppnar för att stödet blir permanent:

– Om vi under året ser att det finns ett stort behov, om kvinnliga medlemmar känner förtroende och vänder sig till oss och vi kan förmedla kontakt på ett bra sätt blir det en permanent verksamhet så länge behovet kvarstår. Det här är ingenting vi kan lägga ner om vi ser att det finns ett behov.

Den kvinna som behöver hjälp ska vända sig till sin sektion där det kommer att finnas en kontaktperson som hjälper till med kontakter med kris- och traumacentrum samt kan hjälpa till i kontakten med en näraliggande kvinnojour om det finns behov av det.

Tanken är att varje sektion med kvinnliga medlemmar ska ha en utbildad kontaktperson.
Kommunal satsar därför ytterligare 500 000 kronor på att utbilda förtroendevalda i frågor som rör våld mot kvinnor. Det gäller såväl på sektionsnivå som förtroendevalda på avdelningsnivå. Utbildningarna startar i februari och till sommaren ska organisationen vara uppbyggd i hela landet. Enligt Lars-Åke Almqvist kommer Kommunal dock att kunna hjälpa kvinnor redan tidigare.

Pengarna för psykologhjälpen tas ur den kollektiva hemförsäkringen.

Fackförbundet SKTF prövar en liknande modell i nio månader (fram till 31 maj 2006). Under försöksperioden lyfter de in en ”krisförsäkring” i sin olycksfallsförsäkring, vilket betyder att den då också innefattar våld i familjen och livshotande sjukdom.

Förra året anmäldes 60 000 fall av våld, hot och ofredande mot kvinnor i Sverige – en ökning med fyra procent jämfört med 2003.