Det var representantskapet i Kommunal Stockholm, den 24 november som beslutade om uttalandet. Avdelningen kräver också att SL ska ställa krav på sina entreprenörer att de garanterar personalen yttrandefrihet i frågor som gäller säkerhet och arbetsmiljö.

Uttalandet vänder sig i skarpa ordalag mot Connex agerande. ”Connex försöker nu sätta sig över grundlagar och arbetsmarknadslagar genom att smutskasta och avskeda en rakryggad facklig förtroendeman”, skriver avdelningen bland annat.

Det var den 29 september som Johansson, blev inkallad till sin arbetsgivare Connex och fick veta att han skulle avskedas.